Úklidové služby


nabízíme  úklid domácností, které provádí naše proškolené hospodyn? s ?istým trestním  
rejst?íkem, p?íjemným vzhledem a znalostí z oboru.

Diskrétnost a ml?enlivost je pro nás samoz?ejmostí.

Pro p?ípad možných škod zp?sobených realizací zakázky jsme pojišt?ni.

Ke každému zákazníkovi p?istupujeme vždy individuáln?, se snahou maximáln? vyhov?t jeho  požadavk?m a hlavní d?raz klademe na kvalitu poskytovaných služeb a spolehlivost.

- Jednorázové  a opakované úklidy domácností: praní záclon
- kompletní  mytí oken
- mytí  podlah
- lešt?ní  nábytku
- ?išt?ní koberc?
- ?išt?ní sedacích souprav
- ?išt?ní interiér? automobil?
- úklid koupelen a WC
- mytí výloh
- hodinový manžel
- jiné nadstandardní služby na p?ání zákazníka