Hlídání d?tí


Profesionáln? se postaráme o Vaše batolata, p?edškoláky i školáky. Vy získáte více ?asu na svou práci i na sv?j odpo?inek. Te? už nemusíte mít obavy, že nenajdete nikoho na hlídání svých d?tí.

Za?ídíme Vám hlídání d?tí 24 hodin denn?, 7 dní v týdnu, o víkendech i svátcích.

Všechny naše ch?vy jsou neku?a?ky !

- Hlídání  d?tí ve Vaší domácnosti
- Hlídání d?tí v domácnosti pe?ovatelky
- Vyzvedávání d?tí ze školky, školy a kroužk?
- Hlídání d?tí p?i oslavách