Ceník

Možnost smluvních cen

Úklidové služby
Dlouhodobý  pravidelný úklid 100 - 150,- K?/ hod
Jednorázový  úklid od 130,- K?/ hod
Velký  úklid, úklid po oslavách od 140,- K?/ hod
Mytí oken 50 - 110,- K?/ kus
Úklid po rekonstrukci, ?emeslnících od 170,- K?/ hod
Žehlení 100 - 130,- K?/ hod
Nákupy, pé?e o domácí zví?ata, zalévání kv?tin od 80,- K?/ hod
?išt?ní koberc? od 35,- K?/ m2
?išt?ní sedacích souprav od 100,- K?/ sedací místo
?išt?ní interiér? automobil?
800 - 1200K?

P?i pravidelné a dlouhodobé spolupráci jsme p?ipraveni Vám p?edložit individuální nabídku.
Ceny jsou v?etn? dopravy na území m?sta v rámci MHD.
Dlouhodobý pravidelný úklid - vysávání, mytí podlah, utírání prachu, úklid koupelny a WC, drobný úklid. Velký úklid - b?žný úklid + mytí oken, dve?í, sv?tel, d?kladné ?išt?ní kuchyn?, praní a v?šení záclon.

 

Hlídání d?tí
Dlouhodobá  pravidelná pé?e o dít? 100,- K?/ hod
Jednorázové  hlídání 120,- K?/ hod
Každé  další dít? v rodin? + 20,- K?/ hod
P?íplatek za práci o víkendech a svátcích + 30,- K?/ hod
P?íplatek za služby v cizím jazyce + 30,- K?/ hod

Neú?tujeme p?íplatky za nemocné dít?. P?i pravidelné a dlouhodobé spolupráci jsme p?ipraveni Vám p?edložit individuální nabídku.
Ceny jsou v?etn? dopravy na území m?sta v rámci MHD. V p?ípad? hlídání dít?te po 22. hodin? zajiš?uje klient dopravu pe?ovatelce do místa jejího bydlišt?, nebo zajistí její ubytování.